Kampania Google Ads – usługi

Jeden z naszych klientów, działający w branży atrakcji na eventy powierzył w nasze ręce kampanie w wyszukiwarce Google. Współpracujemy już od wielu miesięcy, a kampanie prowadzone są regularnie z budżetem max 20 zł dziennie.

Kampania nastawiona jest na wykonywanie połączeń telefonicznych, a naszym zadaniem jest pozyskiwać jedynie potencjalnie zainteresowanych klientów. W lipcu 2022 takich połączeń było ponad 100 – z czego co najmniej kilkanaście przerodziło się w podpisane umowy. Należy zaznaczyć, że klient ściśle z nami współpracuje i podniósł jakość obsługi klienta tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał pozyskiwanych przez nas leadów.

Efekty samej kampanii przedstawiały się następująco: